โรงเรียนวัดหนองตะครอง หน้าหลัก หน้าสพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดบุรีรัมย์...เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม
ณิทชาภา ชุมพลรักษ์
แอดมินโรงเรียนวัดหนองตะครอง

สันต์ฤทัย หงส์พันธุ์
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4
วรรณนิภา ฉิมพลีพันธุ์
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดหนองตะครอง
สังกัด   สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
ที่อยู่   193 หมู่ 15 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ม3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
21 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดหนองตะครอง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดหนองตะครอง
5 Terre
ปาณิสรา พลดอน
แอดมินเขต สพป.บุรีรัมย์ เขต 2


สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านทองหลาง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านตะคร้อ
สพป.นครราชสีมา เขต 7

Powered By www.thaieducation.net