โรงเรียนบ้านลำดวน หน้าหลัก หน้าสพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดบุรีรัมย์...เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม
อุมาพร บุญรอด
แอดมินโรงเรียนบ้านลำดวน

รพีพร คำยอด
โรงเรียนบ้านหนองร้าน
นิวัฒน์ นเรนทร์รัมย์
โรงเรียนวัดบ้านสนวน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านลำดวน
สังกัด   สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
ที่อยู่   ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
75 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตั้งอยู่บ้านบุ หมู่ที่ 11 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31160
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
21 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
26 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านลำดวน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านลำดวน ,
5 Terre
ปาณิสรา พลดอน
แอดมินเขต สพป.บุรีรัมย์ เขต 2


สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนสันโป่งวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนโจด
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

Powered By www.thaieducation.net