โรงเรียนบ้านนารา หน้าหลัก หน้าสพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดบุรีรัมย์...เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม
โสลัดดา โคตรศรีวงค์
แอดมินโรงเรียนบ้านนารา

จารุวรรณ ตระกูลรัมย์
โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)
กานต์รวี นาคสุขไพบูลย์
โรงเรียนบ้านอโณทัย

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนารา
สังกัด   สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
ที่อยู่   83 หมู่ที่่12 ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
111 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   83 หมู่ที่่12 ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านนารา

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านนารา
5 Terre
ปาณิสรา พลดอน
แอดมินเขต สพป.บุรีรัมย์ เขต 2


สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดจระเข้ผอม
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง
สพป.หนองคาย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net