โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)
จังหวัดบุรีรัมย์...เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม
.
แอดมินโรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)

โรงเรียนวัดสำโรง
โรงเรียนบ้านโคกรัง
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนา
โรงเรียนบ้านเสม็ด(พลับพลา)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)
สังกัด   สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
ที่อยู่   19 ม.10 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   19 ม.10 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ