โรงเรียนอนุบาลชำนิ หน้าหลัก หน้าสพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดบุรีรัมย์...เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม
จงรัก โสมวงค์
แอดมินโรงเรียนอนุบาลชำนิ

นหารินทร์ อุนาภาค
โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้
อภัณตรี นุกุลพงศ์
โรงเรียนบ้านแท่นพระ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลชำนิ
สังกัด   สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ที่อยู่   บ้านเลขที่ 204 หมู่ 4 ต.ชำนิ อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
46 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   เลขที่ 204 หมู่ 4 บ้านชำนิ ต.ชำนิ อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
2 คน
จำนวนข้าราชการครู 
20 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
25 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนอนุบาลชำนิ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนอนุบาลชำนิ
5 Terre
สุดาพร หงษ์นคร
แอดมินเขต สพป.บุรีรัมย์ เขต 1


สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

โรงเรียนบ้านแหลมยางนา
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนวัดหนองสะเดา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านดงน้อย
สพป.มหาสารคาม เขต 2

Powered By www.thaieducation.net