โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ หน้าหลัก หน้าสพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเ
อำภา ฟังคำ
แอดมินโรงเรียนบ้านท่าแฉลบ

ดาวรุ่ง งามจริต
โรงเรียนวัดหนองคัน
จันทร์ประภา ผลประพฤติ
โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านท่าแฉลบ
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่   65 หมู่ 9 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
17 ไร่ 0 งาน 50 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านเขาน้อยท่าแฉลบ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านท่าแฉลบ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านท่าแฉลบ
5 Terre
ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1


สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองไห
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนสามวาวิทยา
สพป.ปทุมธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านม่วงน้ำไพร
สพป.หนองคาย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net