โรงเรียนบ้านหนองโสน
จังหวัดบุรีรัมย์...เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม
.
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองโสน

โรงเรียนบ้านสนวน
โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
โรงเรียนเบญจคามวิทยา
โรงเรียนบ้านตลาดควาย
โรงเรียนวัดละลวด

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองโสน
สังกัด   สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
0 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว