โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา หน้าหลัก หน้าสพป.สระแก้ว เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสระแก้ว...ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-เขมร
นิตยา สังชม
แอดมินโรงเรียนช่องกุ่มวิทยา

ชุติกาญจน์ กุลประชา
โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง
วนิดา แสะสาร
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ช่องกุ่มวิทยา
สังกัด   สพป.สระแก้ว เขต 2
ที่อยู่    ม.1 ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
มีพื้นที่ทั้งหมด 
60 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน    อนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    ม. 1 ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
19 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนช่องกุ่มวิทยา

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนช่องกุ่มวิทยา ,
5 Terre
วริทธิ์ จารุเกษม
แอดมินเขต สพป.สระแก้ว เขต 2


สพป.สระแก้ว เขต 1
สพป.สระแก้ว เขต 2

โรงเรียนบ้านปางคอม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนรัฐทวิคาม
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

Powered By www.thaieducation.net