โรงเรียนบ้านโนนสูง หน้าหลัก หน้าสพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดปราจีนบุรี... ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี
นันทพร พรรณนพ
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนสูง

ละออง สวาทพงษ์
โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา
วาสนา แสงรัตนาภรณ์
โรงเรียนบ้านเขากระแต

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนสูง
สังกัด   สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
ที่อยู่   128 หมู่ 7 ตำบลนาด อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
17 ไร่ 0 งาน 96 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๖
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   28 หมู่ 7 ตำบลนาด อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านโนนสูง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านโนนสูง
5 Terre
จีระนันท์ แก้วยศชัยภัทร
แอดมินเขต สพป.ปราจีนบุรี เขต 2


สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านหินลาด
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนวัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)
สพป.ปทุมธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

Powered By www.thaieducation.net