โรงเรียนบ้านโคกสั้น หน้าหลัก หน้าสพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดปราจีนบุรี... ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี
ปัทมา พืชสอน
แอดมินโรงเรียนบ้านโคกสั้น

พิชญารัตน์ ผิวอ่อน
โรงเรียนบ้านหนองบัว
ประนอม เรืองทิพย์
โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโคกสั้น
สังกัด   สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
ที่อยู่   29หมู่6. ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
19 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   14. หมู่ 11. ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
18 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านโคกสั้น

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านโคกสั้น
5 Terre
จีระนันท์ แก้วยศชัยภัทร
แอดมินเขต สพป.ปราจีนบุรี เขต 2


สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านสะปัน
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนบ้านเขาทอง
สพป.จันทบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net