โรงเรียนบ้านคลองเจ้าแรง หน้าหลัก หน้าสพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดปราจีนบุรี... ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี
นางอนงค์ วรรณศิริ
แอดมินโรงเรียนบ้านคลองเจ้าแรง

รุ่งนภา บุญมณี
โรงเรียนบ้านเขาปูน
ผ่องศรี บุญสาลีพิทักษ์
โรงเรียนวัดเกาะแดง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคลองเจ้าแรง
สังกัด   สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
ที่อยู่   95 หมู่ 2 ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   95 หมุ่2 ตำบลเขาไม้แก้ว
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านคลองเจ้าแรง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านคลองเจ้าแรง
5 Terre
จีระนันท์ แก้วยศชัยภัทร
แอดมินเขต สพป.ปราจีนบุรี เขต 2


สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

โรงเรียนเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ"
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านหนองหิน
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านโป่งตาสา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนวัดนางพิมพ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

Powered By www.thaieducation.net