โรงเรียนบ้านรัตนา
จังหวัดยะลา...เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ
.
จรรยา ห้องทอง
แอดมินโรงเรียนบ้านรัตนา

รอณีซ๊ะห์ เจ๊ะเย็ง
โรงเรียนท่าละมัย
โรวีนา โตะตาหยง
โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ
สูไรญา อาลีมามะ
โรงเรียนบ้านนิบง
นูร์อัยนี ยาลอ
โรงเรียนบ้านลีตอ
ซูไบด๊ะ วาเเม
โรงเรียนบ้านลาแล

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านรัตนา
สังกัด   สพป.ยะลา เขต 2
ที่อยู่   182 หมู่ 9 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   เตรียมอนุบาล- ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   182 หมู่ 9 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ