โรงเรียนบ้านลีตอ
จังหวัดยะลา...เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ
.
นูร์อัยนี ยาลอ
แอดมินโรงเรียนบ้านลีตอ

เก็จมณี แก้วมณี
โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง
โซรีนา มาสาระกามา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5
อานุวา มามะ
โรงเรียนสามัคคี
โรวีนา โตะตาหยง
โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ
รูสียะห์ สะอิ
โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านลีตอ
สังกัด   สพป.ยะลา เขต 2
ที่อยู่   91 ม.3 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 2 งาน 17 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.2-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   91 ม.3 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ