โรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล) หน้าหลัก หน้าสพป.ยะลา เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดยะลา...เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ
อัยดา เจ๊ะแวสุหลง
แอดมินโรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล)

มัสนะห์ หะยีปะดอเห็ง
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
เจะไอเซาะ เจะซามะ
โรงเรียนบ้านกาตอง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ราษฎร์อุทิศ (ปูแล)
สังกัด   สพป.ยะลา เขต 2
ที่อยู่   136 ม.8 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2 ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.8 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ. ยะลา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
7 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
18 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล) ,
5 Terre
มุกดา ยะหริ่ง
แอดมินเขต สพป.ยะลา เขต 2


สพป.ยะลา เขต 1
สพป.ยะลา เขต 2
สพป.ยะลา เขต 3

โรงเรียนบ้านตบหู
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านโคกกะทือ
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)
สพป.ชัยนาท

Powered By www.thaieducation.net