โรงเรียนบ้านป่าหวัง หน้าหลัก หน้าสพป.ยะลา เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดยะลา...เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ
สานียะ โต๊ะอิ
แอดมินโรงเรียนบ้านป่าหวัง

จารุวัชร์ ไชยรัตน์
โรงเรียนบ้านตาชี
อัยดา เจ๊ะแวสุหลง
โรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านป่าหวัง
สังกัด   สพป.ยะลา เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 1 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 1 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
10 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
21 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านป่าหวัง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านป่าหวัง
5 Terre
มุกดา ยะหริ่ง
แอดมินเขต สพป.ยะลา เขต 2


สพป.ยะลา เขต 1
สพป.ยะลา เขต 2