โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน หน้าหลัก หน้าสพป.ยะลา เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดยะลา...เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ
ดารุณี เบ็ญดาโอะ
แอดมินโรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน

ยูไลดา มีสมบูรณ์
โรงเรียนอาสินศึกษา
นูไฮมะห์ เจ๊ะแว
โรงเรียนบ้านกาโสด

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน
สังกัด   สพป.ยะลา เขต 2
ที่อยู่   ม.9 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 0 งาน 62 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1-ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.9 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
5 คน
รวม 
19 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน
5 Terre
มุกดา ยะหริ่ง
แอดมินเขต สพป.ยะลา เขต 2


สพป.ยะลา เขต 1
สพป.ยะลา เขต 2
สพป.ยะลา เขต 3

โรงเรียนสามัคคีวิทยา
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านกุยเหนือ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

โรงเรียนวัดนางพิมพ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)
สพป.มหาสารคาม เขต 3

Powered By www.thaieducation.net