โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ หน้าหลัก หน้าสพป.ยะลา เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดยะลา...เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ
โรวีนา โตะตาหยง
แอดมินโรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ

รอฮีหม๊ะ ดือราฮิง
โรงเรียนบ้านบายอ
สุวัฒนา ทวีสันทนีนุกูล
โรงเรียนบ้านบันนังกูแว

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านตาเนาะปูเต๊ะ
สังกัด   สพป.ยะลา เขต 2
ที่อยู่   284 ม.4 ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
24 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
15 คน
อื่น ๆ 
4 คน
รวม 
44 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ ,
5 Terre
มุกดา ยะหริ่ง
แอดมินเขต สพป.ยะลา เขต 2


สพป.ยะลา เขต 1
สพป.ยะลา เขต 2
สพป.ยะลา เขต 3

โรงเรียนวัดเชิงเลน
สพป.นนทบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดสระสองตอน
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านป่าพอก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนอ่าวกะพ้อ
สพป.พังงา

Powered By www.thaieducation.net