โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี หน้าหลัก หน้าสพป.ยะลา เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดยะลา...เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ
ซัมสียะฮ์ บินอะห์มัด
แอดมินโรงเรียนบ้านตะบิงติงงี


สมาชิกในเครือข่าย
สพป.ยะลา เขต 2

อัยดา เจ๊ะแวสุหลง
โรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล)
ซัมสียะฮ์ บินอะห์มัด
โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านตะบิงติงงี
สังกัด   สพป.ยะลา เขต 2
ที่อยู่   115/3 หมู่ที่ 1 ต.ตลิ่งชัน
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   6 หมู่ที่ 1 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
17 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
8 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
26 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านตะบิงติงงี
 

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านตะบิงติงงี

5 Terre
มุกดา ยะหริ่ง
แอดมินเขต สพป.ยะลา เขต 2สพป.ยะลา เขต 1
สพป.ยะลา เขต 2
สพป.ยะลา เขต 3

Community News
ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
ตามรอบพ่อ อยู่อย่างพอเพียง
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
The Nephilim Giants & Titan-sized Kings and Queens.
การแก้ไขชื่อโรงเรียน(สำหรับแอดมินเขต)
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
การแก้ไข Username และ Password แอดมินโรงเรียน
การส่งกลับเพื่อแก้ไขข้อมูล
การทำข้อมูลภาวะโภชนาการ (แอดมินโรงเรียน)
การแก้ไขรูปประจำตัวผ่านกล้อง Webcam
มนุษย์ยักษ์
ลดความอ้วนในเด็กไทยด้วยนวัตกรรมการออกกำลังกาย
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)
โครงการอาหารกลางวันอุบลราชธานี
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองสาร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
0843020173
0843020173โรงเรียนบ้านโคกตก
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองรุง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

โรงเรียนบ้านนาแฝก
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
สพป.สุโขทัย เขต 2

Powered By www.thaieducation.net