จังหวัดยะลา...เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ
ซัมสียะฮ์ บินอะห์มัด
แอดมินโรงเรียนบ้านตะบิงติงงี
สมาชิกในเครือข่าย
สพป.ยะลา เขต 2

5 Terre
ดารุณี เบ็ญดาโอะ
โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน
5 Terre
นูรีซัน ยือรา
โรงเรียนบ้านเจาะตาแม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านตะบิงติงงี
จำนวนนักเรียน (10 มิ.ย.)   374 คน
ขนาดโรงเรียน   ขนาดใหญ่
สังกัด   สพป.ยะลา เขต 2
ที่อยู่   115/3 หมู่ที่ 1 ต.ตลิ่งชัน
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   6 หมู่ที่ 1 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
17 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
8 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
26 คน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านตะบิงติงงี
 

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านตะบิงติงงี

5 Terre
มุกดา ยะหริ่ง
แอดมินเขต สพป.ยะลา เขต 2


สพป.ยะลา เขต 1
สพป.ยะลา เขต 2
สพป.ยะลา เขต 3

ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
โรงเรียนบ้านหนองสระ
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3Powered By www.thaieducation.net