ซัมสียะฮ์ บินอะห์มัด
แอดมินโรงเรียนบ้านตะบิงติงงี

สมาชิกในเครือข่าย
สพป.ยะลา เขต 2

5 Terre
ธาริณี มูดอ
โรงเรียนบ้านยะหา
5 Terre
มีนา ชายมัน
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
5 Terre
แอเสาะ ลีปะ
โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
5 Terre
ไซอีน๊ะ ดาราแม
โรงเรียนบ้านบาจุ
5 Terre
กามีละห์ ปาแย
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านตะบิงติงงี
จำนวนนักเรียน (10 มิ.ย.)   374 คน
ขนาดโรงเรียน   ขนาดใหญ่
สังกัด   สพป.ยะลา เขต 2
ที่อยู่   115/3 หมู่ที่ 1 ต.ตลิ่งชัน
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   6 หมู่ที่ 1 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
17 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
8 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
26 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านตะบิงติงงี

ภาพโรงเรียน
5 Terre
มุกดา ยะหริ่ง
แอดมินเขต สพป.ยะลา เขต 2

ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดไผ่ขวาง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนฝาย
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1


Powered By www.thaieducation.net