โรงเรียนวัดพลับ หน้าหลัก หน้าสพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเ
จิราพร เกลี้ยงกรเเก้ว
แอดมินโรงเรียนวัดพลับ

สายชล ทองนวล
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
อังคณา ชาติกุล
โรงเรียนวัดเกาะขวาง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดพลับ
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่   108 ม.4 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   108 ม.4 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดพลับ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดพลับ
5 Terre
ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1


สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านอุมุง
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนวัดคงคาล้อม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net