โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน หน้าหลัก หน้าสพป.หนองคาย เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดหนองคาย...วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว
วิลาวัลย์ ขันตี
แอดมินโรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน

สุภาภรณ์ หารปรี
โรงเรียนธนากรสงเคราะห์
นฤมล แก้วฝ่าย
โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสมสนุกดงหนองบอน
สังกัด   สพป.หนองคาย เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 5 บ้านสมสนุก ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านสมสนุก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน
5 Terre
จีรพรรณ จเรรัชต์
แอดมินเขต สพป.หนองคาย เขต 1


สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 2

โรงเรียนแม่สานสามัคคี
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนแพดพิทยารัตน์
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

Powered By www.thaieducation.net