โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 หน้าหลัก หน้าสพป.หนองคาย เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดหนองคาย...วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว
เยาวภา พิทักษ์
แอดมินโรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75

พัชราภรณ์ บุญทวี
โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา
วิจิตรา ยาพรม
โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
สังกัด   สพป.หนองคาย เขต 1
ที่อยู่   เลขที่ 16 หมู่ 4 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
11 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 ,
5 Terre
จีรพรรณ จเรรัชต์
แอดมินเขต สพป.หนองคาย เขต 1


สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 2

โรงเรียนสามวาวิทยา
สพป.ปทุมธานี เขต 1

โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

Powered By www.thaieducation.net