โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ หน้าหลัก หน้าสพป.หนองคาย เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดหนองคาย...วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว
สรีย์ทิพย แสนบุญเมือง
แอดมินโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่

วิลาวัลย์ ขันตี
โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน
เกษสุดา แฝงสมศรี
โรงเรียนบ้านน้ำทอน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านศรีเชียงใหม่
สังกัด   สพป.หนองคาย เขต 1
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
21 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
25 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่
5 Terre
จีรพรรณ จเรรัชต์
แอดมินเขต สพป.หนองคาย เขต 1


สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 2

โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองม่วง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านเครือซูด
สพป.มหาสารคาม เขต 2

Powered By www.thaieducation.net