โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ หน้าหลัก หน้าสพป.หนองคาย เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดหนองคาย...วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว
สรีย์ทิพย แสนบุญเมือง
แอดมินโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่

สุนันทา เศษสวย
โรงเรียนบ้านเวียงคุก
นฤมล แก้วฝ่าย
โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านศรีเชียงใหม่
สังกัด   สพป.หนองคาย เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 1 บ้านศรีเชียงใหม่ ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
21 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
25 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ ,
5 Terre
จีรพรรณ จเรรัชต์
แอดมินเขต สพป.หนองคาย เขต 1


สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 2

โรงเรียนวัดโป่งมงคล
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดชลคราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
สพป.น่าน เขต 2

Powered By www.thaieducation.net