โรงเรียนบ้านน้ำโมง หน้าหลัก หน้าสพป.หนองคาย เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดหนองคาย...วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว
สาวิตรี พรหมดวงดี
แอดมินโรงเรียนบ้านน้ำโมง

ปฏิมา เหมือยป่า
โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
สุมาลี วงค์พรหมบุตร
โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านน้ำโมง
สังกัด   สพป.หนองคาย เขต 1
ที่อยู่   บ้านน้ำโมง ต.นำ้โมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
19 ไร่ 0 งาน 26 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 1 บ้านนำ้โมง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านน้ำโมง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านน้ำโมง ,
5 Terre
จีรพรรณ จเรรัชต์
แอดมินเขต สพป.หนองคาย เขต 1


สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 2

โรงเรียนวัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนอ่าวกะพ้อ
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net