โรงเรียนบ้านสวยหลง หน้าหลัก หน้าสพป.หนองคาย เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดหนองคาย...วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว
วิจิตรา มูลสุวรรณ
แอดมินโรงเรียนบ้านสวยหลง

อำพาพร มณีศรี
โรงเรียนบ้านบงวิทยา
เยาวภา พิทักษ์
โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสวยหลง
สังกัด   สพป.หนองคาย เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 4 บ้านสวยหลง ต.โพนสว่าง อ.เมือง จ.หนองคาย 43100
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 4 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ป6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 4 บ้านสวยหลง ต.โพนสว่าง อ.เมือง จ.หนองคาย 43100
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
3 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านสวยหลง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านสวยหลง ,
5 Terre
จีรพรรณ จเรรัชต์
แอดมินเขต สพป.หนองคาย เขต 1


สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 2

โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนมัชฌิมวิทยา
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

Powered By www.thaieducation.net