โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง
จังหวัดหนองคาย...วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว
.
วิจิตรา มูลสุวรรณ
แอดมินโรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง

อุดมลักษณ์ ไชยวงศ์
โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ
เสาวนีย์ สุปันตี
โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก
ณัจฉรียา ตะระชู
โรงเรียนบ้านสาวแล
อำพาพร มณีศรี
โรงเรียนบ้านบงวิทยา
สิริกัญญา เลาหา
โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนาอ่างสร้างอ่าง
สังกัด   สพป.หนองคาย เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่​2​ ตำบลโพนสว่าง​ อำเภอเมืองหนองคาย​ จังหวัดหนองคาย​ 43100
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล3ขวบ​ -​ ประถมศึกษาปีที่​6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่​2​ บ้านนาอ่าง​ ตำบลโพนสว่าง​ อำเภอเมืองหนองคาย​ จังหวัดหนองคาย​ 43100
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.หนองคาย เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านนาอ่างสร้างอ่าง 17.722457 , 102.779064

ภาพโรงเรียน

 


จีรพรรณ จเรรัชต์
แอดมินเขต สพป.หนองคาย เขต 1

สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 2

โรงเรียนบ้านแสลงโทน
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองหิน
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนวัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง)
สพป.เพชรบุรี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net