โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ หน้าหลัก หน้าสพป.หนองคาย เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดหนองคาย...วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว
สุภาภรณ์ พรอภิญญากุล
แอดมินโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์

จุฑามาศ คำฤาชัย
โรงเรียนบ้านนาบง
สาวิตรี พรหมดวงดี
โรงเรียนบ้านน้ำโมง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
สังกัด   สพป.หนองคาย เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่7 บ้านฝ้าย ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล๑ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านฝ้าย ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
6 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
21 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
5 Terre
จีรพรรณ จเรรัชต์
แอดมินเขต สพป.หนองคาย เขต 1


สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 2

โรงเรียนวัดนางบวช
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านท้องนายปาน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนวัดปทุมคงคา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net