โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6 หน้าหลัก หน้าสพป.ระยอง เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดระยอง...ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก
รัตนาภรณ์ กล้าหาญ
แอดมินโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6

จันทร์เพ็ญ มีชัยรัมย์
โรงเรียนวัดชากผักกูด
อนันต์ สัจกุลชัยเลิศ
โรงเรียนบ้านคลองทราย

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6
สังกัด   สพป.ระยอง เขต 1
ที่อยู่   1/1 ม.3 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6
5 Terre
รจนา ทับจันทร์
แอดมินเขต สพป.ระยอง เขต 1


สพป.ระยอง เขต 1
สพป.ระยอง เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านผาตั้ง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านตะคร้อ
สพป.นครราชสีมา เขต 7

Powered By www.thaieducation.net