โรงเรียนบ้านปากแพรก หน้าหลัก หน้าสพป.ระยอง เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดระยอง...ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก
อมรรัตน์ ประดับผล
แอดมินโรงเรียนบ้านปากแพรก

กรรณิกา อินทร์ตา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13
สมบูรณ์ คชแก้ว
โรงเรียนวัดปทุมาวาส

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านปากแพรก
สังกัด   สพป.ระยอง เขต 1
ที่อยู่   100ม.1ต.ละหารอ.ปลวกแดงจ.ระยอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
24 ไร่ 3 งาน 23 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   100ม.1ต.ละหารอ.ปลวกแดงจ.ระยอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
18 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
21 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านปากแพรก

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านปากแพรก
5 Terre
รจนา ทับจันทร์
แอดมินเขต สพป.ระยอง เขต 1


สพป.ระยอง เขต 1
สพป.ระยอง เขต 2

โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองรังสิต
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร
สพป.ชลบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net