โรงเรียนบ้านหนองผือ หน้าหลัก หน้าสพป.เลย เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดเลย...เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
จารุวรรณ ดีมัย
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองผือ

อรวรรณ สุขเสริม
โรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว)
วิชชุดา บุญมาสัย
โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองผือ
สังกัด   สพป.เลย เขต 3
ที่อยู่    อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
95 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2-ประถมศึกษาที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองผือ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองผือ
5 Terre
สุทธิพร โคตรนรินทร์
แอดมินเขต สพป.เลย เขต 3


สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net