โรงเรียนบ้านปากน้ำเก่า หน้าหลัก หน้าสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
มัทนี พรรณเผือก
แอดมินโรงเรียนบ้านปากน้ำเก่า

มณีพร นพรัตน์
โรงเรียนบ้านบางเตย
ทิยานันท์ ทองสงฆ์
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านปากน้ำเก่า
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
ที่อยู่   ร.ร.บ้านปากน้ำเก่า ม.3 ต.ปากพูน อ.เมือง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
1 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1 - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 3 บ้านสักงาม ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านปากน้ำเก่า

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านปากน้ำเก่า
5 Terre
รัตติยา บุญสุภาพ
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1


สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียนบ้านโนนไทย
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนวัดนางพิมพ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง
สพป.ชุมพร เขต 2

Powered By www.thaieducation.net