โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ หน้าหลัก หน้าสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
ทิยานันท์ ทองสงฆ์
แอดมินโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ

วรรณดี อินทประเสริฐ
โรงเรียนวัดจังหูน
จุฑาภรณ์ ทองใหม่
โรงเรียนวัดสอ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดราษฎร์เจริญ
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
ที่อยู่   หมู่1 ต.ท่าไร่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ,
5 Terre
รัตติยา บุญสุภาพ
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1


สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียนบ้านห้วยตาด
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนวัดไผ่ขวาง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านใหม่
สพป.น่าน เขต 2

Powered By www.thaieducation.net