โรงเรียนวัดท่างาม หน้าหลัก หน้าสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
เยาวภา ชูแก้ว
แอดมินโรงเรียนวัดท่างาม

กรีสุดา จุติยนต์
โรงเรียนวัดสมอ
เฉลิมพล บุรีศรี
โรงเรียนวัดสระไคร

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดท่างาม
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 5 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 5 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดท่างาม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดท่างาม ,
5 Terre
รัตติยา บุญสุภาพ
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1


สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียนบ้านทองหลาง
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดบ้านคลอง
สพป.สุโขทัย เขต 2

Powered By www.thaieducation.net