โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง หน้าหลัก หน้าสพป.ขอนแก่น เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
อนงค์นิจ พลรักษา
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง

กนกอร รสชา
โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง
แก้วตา ลมงาม
โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองคลองดอนแดง
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 3
ที่อยู่   ม.9 ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหนองคลองเจริญ ม.9 ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
20 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง ,
5 Terre
วชิรวิทย์ นาราษฎร์
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 3


สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนบ้านหนองหิน
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา
สพป.หนองคาย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net