โรงเรียน หน้าหลัก หน้า เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัด...
ยศชัย ไพยะสาร
แอดมินโรงเรียน


สมาชิกในเครือข่าย

สาวิตรี ธีระสาร
โรงเรียนบ้านนาหว้า
รัจนี ประเสริฐไทย
โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   
สังกัด   
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
0 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
0 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียน
 

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สพม.เขต 1(กทม.)
สพม.เขต 2(กทม.)
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว)
สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)
สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)
สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)
สพม.เขต 20(อุดรธานี)
สพม.เขต 21(หนองคาย)
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
สพม.เขต 23(สกลนคร)
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)
สพม.เขต 26(มหาสารคาม)
สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด)
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)
สพม.เขต 30(ชัยภูมิ)
สพม.เขต 31(นครราชสีมา)
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)
สพม.เขต 33(สุรินทร์)
สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)
สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา)
สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์)
สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร)
สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
โรงเรียนสังกัด สช.
โรงเรียนสังกัด อปท.

Community News
ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
ตามรอบพ่อ อยู่อย่างพอเพียง
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
The Nephilim Giants & Titan-sized Kings and Queens.
การแก้ไขชื่อโรงเรียน(สำหรับแอดมินเขต)
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
การแก้ไข Username และ Password แอดมินโรงเรียน
การส่งกลับเพื่อแก้ไขข้อมูล
การทำข้อมูลภาวะโภชนาการ (แอดมินโรงเรียน)
การแก้ไขรูปประจำตัวผ่านกล้อง Webcam
มนุษย์ยักษ์
ลดความอ้วนในเด็กไทยด้วยนวัตกรรมการออกกำลังกาย
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)
โครงการอาหารกลางวันอุบลราชธานี
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองสาร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
0843020173
0843020173โรงเรียนวัดสมัยคงคา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านบางสองรา
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านโคกกี่
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านเขาทอง
สพป.จันทบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net