โรงเรียน หน้าหลัก หน้า เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัด...
ยศชัย ไพยะสาร
แอดมินโรงเรียน

ภวิษย์พร พิมพ์สุวรรณ
โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ
ดุจฤดี จุลวงษ์
โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   
สังกัด   
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
0 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
0 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียน ,


สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สพม.เขต 1(กทม.)
สพม.เขต 2(กทม.)
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว)
สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)
สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)
สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)
สพม.เขต 20(อุดรธานี)
สพม.เขต 21(หนองคาย)
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
สพม.เขต 23(สกลนคร)
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)
สพม.เขต 26(มหาสารคาม)
สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด)
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)
สพม.เขต 30(ชัยภูมิ)
สพม.เขต 31(นครราชสีมา)
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)
สพม.เขต 33(สุรินทร์)
สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)
สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา)
สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์)
สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร)
สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
โรงเรียนสังกัด สช.
โรงเรียนสังกัด อปท.

โรงเรียนบ้านผาตั้ง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม
สพป.ชัยนาท

Powered By www.thaieducation.net