โรงเรียนบ้านยายจั่น
จังหวัดระยอง...ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก
.
แอดมินโรงเรียนบ้านยายจั่น

โรงเรียนวัดบ้านดอน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง)
โรงเรียนวัดมาบชลูด
โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านยายจั่น
สังกัด   สพป.ระยอง เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 2 ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 3 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่2 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ