โรงเรียนบ้านเนินเสาธง
จังหวัดระยอง...ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก
.
แอดมินโรงเรียนบ้านเนินเสาธง

โรงเรียนวัดชากผักกูด
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์
โรงเรียนบ้านหนองระกำ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5
โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเนินเสาธง
สังกัด   สพป.ระยอง เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 6 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 1 งาน 84 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 ถึง ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 6 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ