โรงเรียนวัดสิงห์ หน้าหลัก หน้าสพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเ
อนุรี สาริก
แอดมินโรงเรียนวัดสิงห์

วัชรา ประมวญ
โรงเรียนวัดโป่งแรด
สุภาพร ธิติลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดสิงห์
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่   153 ม.1
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 4 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
11 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดสิงห์

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดสิงห์
5 Terre
ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1


สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านทองหลาง
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านดวน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนเมตตาจิตต
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านน้ำพิ
สพป.น่าน เขต 2

Powered By www.thaieducation.net