โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน หน้าหลัก หน้าสพป.สระบุรี เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสระบุรี...พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดีย
นิรมล จงปัตนา
แอดมินโรงเรียนวัดมวกเหล็กใน

ณัฐฐิดา สอนปาน
โรงเรียนบ้านโป่งไทร
ภัทราวดี โพธิ์นิ่มแดง
โรงเรียนวัดชำผักแพว

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดมวกเหล็กใน
สังกัด   สพป.สระบุรี เขต 2
ที่อยู่   104 หมู่ 3 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 3 งาน 44 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   104 หมู่ 3 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดมวกเหล็กใน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดมวกเหล็กใน
5 Terre
กรกนก ชุ่มใจศรี
แอดมินเขต สพป.สระบุรี เขต 2


สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านทุ่งดอน
สพป.พังงา

โรงเรียน วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านวังทับยา
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านแหลมยางนา
สพป.ชุมพร เขต 2

Powered By www.thaieducation.net