โรงเรียนวัดเจริญธรรม หน้าหลัก หน้าสพป.สระบุรี เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสระบุรี...พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดีย
อรกัญญา รัชวัฒน์
แอดมินโรงเรียนวัดเจริญธรรม

อัญญ์นาธร คงลำ
โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ)
นันท์นภัส สุวรรณ์ศิลป์
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดเจริญธรรม
สังกัด   สพป.สระบุรี เขต 2
ที่อยู่   38 ม.5 ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
18 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
13 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดเจริญธรรม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดเจริญธรรม ,
5 Terre
กรกนก ชุ่มใจศรี
แอดมินเขต สพป.สระบุรี เขต 2


สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านตาลอก
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนวัดจันทน์
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านแสลงโทน
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

Powered By www.thaieducation.net