โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม หน้าหลัก หน้าสพป.สระบุรี เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสระบุรี...พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดีย
อุไรพร อินทราชา
แอดมินโรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม

จิราพร อิ่มทรัพย์
โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)
เขมพันธ์ พึ่งสุรินทร์
โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดเขาแก้วมุขดาราม
สังกัด   สพป.สระบุรี เขต 2
ที่อยู่   19 ม. 4 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ. 1 - ป. 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   19 ม. 4 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม ,
5 Terre
กรกนก ชุ่มใจศรี
แอดมินเขต สพป.สระบุรี เขต 2


สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านใหม่
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนวัดวังหิน
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

Powered By www.thaieducation.net