โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) หน้าหลัก หน้าสพป.สระบุรี เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสระบุรี...พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดีย
รังสรรค์ ดนตรีพงษ์
แอดมินโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์)

ศันสนีย์ สมสวย
โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
บุษรินทร์ พิมพ์ศร
โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์)
สังกัด   สพป.สระบุรี เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่1บ้านแปดอาร์ ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 0 งาน 200 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   อยู่ในบริเวณวัดราษฎร์เจริญ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์)
5 Terre
กรกนก ชุ่มใจศรี
แอดมินเขต สพป.สระบุรี เขต 2


สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว
สพป.พะเยา เขต 1

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net