โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) หน้าหลัก หน้าสพป.สระบุรี เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสระบุรี...พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดีย
ศันสนีย์ สมสวย
แอดมินโรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

บุญสม ปัญญาเหลือ
โรงเรียนวัดโป่งมงคล
ทศพร รักพุก
โรงเรียนบ้านซับดินดำ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
สังกัด   สพป.สระบุรี เขต 2
ที่อยู่   21/1 หมู่3 ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 4 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2 - ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   21/1 หมู่3 ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
12 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ,
5 Terre
กรกนก ชุ่มใจศรี
แอดมินเขต สพป.สระบุรี เขต 2


สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองอุดม
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

โรงเรียนบ้านแหลมยางนา
สพป.ชุมพร เขต 2

Powered By www.thaieducation.net