โรงเรียนวัดนาบุญ หน้าหลัก หน้าสพป.สระบุรี เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสระบุรี...พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดีย
จรรยา สมบรม
แอดมินโรงเรียนวัดนาบุญ

นภัสวรรณ์ ไตรสินฤกษ์ดี
โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
ธัญชนก พุทธิวรกุล
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดนาบุญ
สังกัด   สพป.สระบุรี เขต 2
ที่อยู่   70/1 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านนาบุญ 70/1 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
5 คน
รวม 
16 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดนาบุญ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดนาบุญ
5 Terre
กรกนก ชุ่มใจศรี
แอดมินเขต สพป.สระบุรี เขต 2


สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร
สพป.ชลบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านซำป่ารัง
สพป.อุดรธานี เขต 3

Powered By www.thaieducation.net