โรงเรียนบ้านสระลำใย หน้าหลัก หน้าสพป.สระบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสระบุรี...พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดีย
ประภาพร สุดแสวง
แอดมินโรงเรียนบ้านสระลำใย

อุไรวรรณ ผลจันทร์
โรงเรียนพระพุทธบาท
ชญาดา ขุมทรัพย์
โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสระลำใย
สังกัด   สพป.สระบุรี เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 1 ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 0 งาน 300 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 2 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 1 ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
5 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านสระลำใย

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านสระลำใย
5 Terre
ณัฐกานต์ วัฒนเวช
แอดมินเขต สพป.สระบุรี เขต 1


สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านอ่างทอง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว
สพป.หนองคาย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net