โรงเรียนบ้านเขาพลัด หน้าหลัก หน้าสพป.สระบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสระบุรี...พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดีย
วิลาวัลย์ เกิดโท้
แอดมินโรงเรียนบ้านเขาพลัด

สุเทพ วงษ์สถิตย์
โรงเรียนวัดนาร่อง
ชนิกานต์ ไชยพิมพา
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเขาพลัด
สังกัด   สพป.สระบุรี เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 3 ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 3 งาน 44 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   เลขที่ 15/5 ม.3 ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านเขาพลัด

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านเขาพลัด
5 Terre
ณัฐกานต์ วัฒนเวช
แอดมินเขต สพป.สระบุรี เขต 1


สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดช้างนอน
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านผำ
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนวัดพรหมเพชร
สพป.นครนายก

โรงเรียนบ้านพอแดง
สพป.พังงา

Powered By www.thaieducation.net