โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ หน้าหลัก หน้าสพป.สระบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสระบุรี...พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดีย
ขนิษฐา การะเกตุ
แอดมินโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์

จิราพร ชัยชาญ
โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)
พัชรา ภิรมยา
โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดบ่อพระอินทร์
สังกัด   สพป.สระบุรี เขต 1
ที่อยู่   หมู่​ 7​ ต.สร่างโศก​ อ.บ้านหมอ​ จ.สระบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่​ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่​ 7​ ต.สร่างโศก​ อ.บ้านหมอ​ จ.สระบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
5 Terre
ณัฐกานต์ วัฒนเวช
แอดมินเขต สพป.สระบุรี เขต 1


สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านกระสัง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านป่าพอก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านคลองสำราญ
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านน้ำลาด
สพป.น่าน เขต 2

Powered By www.thaieducation.net