โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก หน้าหลัก หน้าสพป.สระบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสระบุรี...พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดีย
นุชนารถ สัตบุษ
แอดมินโรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก

สุรัตน์ จันทร์โยธา
โรงเรียนบ้านธารทองแดง
อรพรรณ วัฒนะบุตร
โรงเรียนวัดนายาว(สำนักงานสลากินแบ่งสงเคราะห์ 411)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดป๊อกแป๊ก
สังกัด   สพป.สระบุรี เขต 1
ที่อยู่   หมู่ ๑ ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ประถมศึกษาปีที่ 1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่1 ต.หนองโน อ.เมือง จ.สระบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก ,
5 Terre
ณัฐกานต์ วัฒนเวช
แอดมินเขต สพป.สระบุรี เขต 1


สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองแวง
สพป.นครราชสีมา เขต 5

Powered By www.thaieducation.net