โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล หน้าหลัก หน้าสพป.สิงห์บุรี เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสิงห์บุรี...ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี
วรรณนิภา ฟักเขียว
แอดมินโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล

สุธีร์ เครือวรรณ์
โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม
สุรีรัตน์ เณรน้อย
โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดเพิ่มประสิทธิผล
สังกัด   สพป.สิงห์บุรี
ที่อยู่   หมู่ 6 ต.งิ้วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 6 ต.งิ้วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
16 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล
5 Terre
พัฒน์สิตา อธิพัฒน์เมธา
แอดมินเขต สพป.สิงห์บุรี


สพป.สิงห์บุรี

โรงเรียนบ้านปะแต
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม)
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net