โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง หน้าหลัก หน้าสพป.สิงห์บุรี เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสิงห์บุรี...ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี
สุรีรัตน์ เณรน้อย
แอดมินโรงเรียนอนุบาลท่าช้าง

ภัคภร ธีวราพงค์
โรงเรียนวัดจักรสีห์
ดวงรัตน์ สวัสดิพงษ์
โรงเรียนวัดกลาง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลท่าช้าง
สังกัด   สพป.สิงห์บุรี
ที่อยู่   108/4 ม.2 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 1 งาน 66 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึง ประถมศึกาาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   อ.ท่าช้าง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนอนุบาลท่าช้าง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนอนุบาลท่าช้าง ,
5 Terre
พัฒน์สิตา อธิพัฒน์เมธา
แอดมินเขต สพป.สิงห์บุรี


สพป.สิงห์บุรี

โรงเรียนบ้านบาจุ
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านโคกกลอย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

Powered By www.thaieducation.net