โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง) หน้าหลัก หน้าสพป.สิงห์บุรี เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสิงห์บุรี...ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี
ศุภลักษณ์ ศุภนคร
แอดมินโรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง)

ภัคกร ธีวราพงค์
โรงเรียนวัดจักรสีห์
จุฑารัตน์ กิ่งกัน
โรงเรียนวัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง)
สังกัด   สพป.สิงห์บุรี
ที่อยู่   280 หมู่ที่ 3 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 3 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง)
5 Terre
พัฒน์สิตา อธิพัฒน์เมธา
แอดมินเขต สพป.สิงห์บุรี


สพป.สิงห์บุรี

โรงเรียนบ้านวังธาร
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดกลางเกร็ด
สพป.นนทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
สพป.พิจิตร เขต 1

Powered By www.thaieducation.net